Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται ηλεκτρονικά εντός στο email χρέωσης που δυλώθηκε κατά την παραγγελία.